Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Augustowie

Regulamin korzystania z placu zabaw

Czcionka:

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW

OBOWIĄZUJĄCY W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYINYMI W AUGUSTOWIE

 

 

§ 1

Postanowienia ogólne.

 

1. Regulamin określa zasady korzystania przez dzieci i dorosłych z placu zabaw Przedszkola Publicznego Nr3 z Oddziałami Integracyjnymi w Augustowie.

2. Określone w regulaminie zasady służą przede wszystkim zapewnieniu pełnego bezpieczeństwa przebywającym na placu zabaw dzieciom.

3. Za rzeczy pozostawione na placu zabaw, przy wejściu do przedszkola pracownicy przedszkola nie ponoszą odpowiedzialności.

 

§ 2

Zasady korzystania z ogrodu przedszkolnego.

 

1.Plac zabaw przeznaczony jest wyłącznie dla wychowanków przedszkola.

2.Z urządzeń znajdujących się na terenie przedszkola mogą korzystać wyłącznie dzieci uczęszczające do przedszkola.

3.Za bezpieczeństwo wychowanków podczas pobytu na placu zabaw odpowiadają wychowawcy oraz pomoc nauczyciela pełniący w tym czasie opiekę nad dziećmi.

4.Przed wyjściem na plac zabaw wychowawcy, pomoc nauczyciela, mają obowiązek sprawdzić stan techniczny znajdujących się na placu urządzeń i zabawek; wszelkie nieprawidłowości należy zgłosić Organowi Prowadzącemu, zabezpieczać lub w miarę możliwości usunąć z placu zabaw.

5.Wychowawcy mają obowiązek ustalać z dziećmi zasady bezpieczeństwa oraz wymagać ich konsekwentnego przestrzegania.

6.Pod żadnym pozorem na placu zabaw nie można zostawiać dzieci bez opieki.

7.W czasie pobytu dzieci na placu zabaw brama wejściowa powinna być zamknięta.

8.Na placu zabaw mogą być organizowane zabawy oraz ćwiczenia ruchowe, gimnastyczne, zawody; na potrzeby organizowanych zajęć może być wnoszony dodatkowy sprzęt.

9.W razie wypadku w pierwszej kolejności należy udzielić pomocy poszkodowanemu dziecku, następnie powiadomić Organ Prowadzący oraz rodziców dziecka.

10.W wyjątkowo słoneczne dni dzieci powinny być zapatrzone w dodatkowe okrycia głowy (np. czapeczki z daszkiem, chustki).

11.Podczas pobytu na placu zabaw dzieci mogą korzystać z toalety wyłącznie pod opieką dorosłego.

12.O odbiorze dziecka z placu zabaw rodzice oraz osoby upoważnione mają obowiązek powiadomić o tym fakcie nauczyciela; odbiór dziecka z placu zabaw nie może być samodzielną decyzją osoby odbierającej.

13.Z chwilą odbioru dziecka, jego rodzice bądź osoby przez nich upoważnione ponoszą pełną odpowiedzialność za zdrowie i życie dziecka.

14.Przedszkole dysponuje dwoma placami zabaw.(Jeden plac dla dzieci grup młodszych, drugi plac zabaw dla grup starszych).

15.Godziny pobytu i czas przebywania na obu placach zabaw kontynuują nauczyciele między sobą.

 

 

§ 3

Postanowienia końcowe.

 

1. Do przestrzegania niniejszego regulaminu zobowiązani są rodzice i prawni opiekunowie oraz osoby pisemnie przez nich upoważnione a także pracownicy przedszkola.

2. Niniejszy regulamin dostępny jest w przedszkolu oraz na stronie internetowej przedszkola dla pracowników przedszkola, rodziców oraz wszystkich zainteresowanych.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez dyrektora przedszkola.

 

Kalendarium

Czerwiec 2023
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny

Pogoda

Zegar