Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Augustowie

Deklaracja dostępności

Czcionka:

Deklaracja dostępności serwisu bip-prz3-augustow

Przedszkole nr 3 w Augustowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej bip-prz3-augustow zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego bip-prz3-augustow.

Data publikacji strony internetowej: 2014-10-16

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2014-10-16

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-03-31. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2020-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Aneta Kamińska, adres poczty elektronicznej przedszkole3@przedszkole3.hg.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 87 643 36 52. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr1 w Augustowie- Henryka Rzepecka

Adres organu odwoławczego: ul. Tartaczna 21, 16-300 Augustów

Adres e-mail organu odwoławczego: email: sekretariat@sp6.augustow.eu

Telefon/fax organu odwoławczego: 87 6443091 

 

Dostępność architektoniczna

  1. Aby dostać się do budynku przedszkola, należy pokonać furtkę otwieraną ręcznie, ok 20m chodnika, trzy stopnie oraz drzwi wejściowe otwierane ręcznie. Następnie za nimi znajduje się drzwi przeciwpożarowe otwierane ręcznie. Za drzwiami znajduje się klatka schodowa prowadząca na I piętro. Budynek dostępny jest w godzinach od 6:00 do 17:00. Dodatkowo w budynku znajdują się trzy wyjścia ewakuacyjne: od strony ul. Tytoniowej 12, na plac zabaw plac zabaw przed przedszkolem. Wszystkie wyjścia posiadają podjazdy do niepełnosprawnych ruchowo.
  2. Korytarze, schody znajdujące się w/w obiekcie są ogólnodostępne, nie są odpowiednio oznakowane zarówno dla osób z dysfunkcją narządu ruchu jak i słuchu oraz wzroku. Budynek jest dwukondygnacyjny, aby przemieścić się pomiędzy kondygnacjami należy pokonać schody. W budynku nie ma windy, za to posiadamy schodołaz.
  3. Brak dostosowania w/w obiektów wyraża się w ich braku w wyposażeniu w windy, pochylnie, platformy przyścienne, oznakowania różnic poziomów odpowiednią kolorystyką oraz piktogramami informującymi o lokalizacji punktu komunikacji niewerbalnej dla osób głuchoniemych.
  4. Przed budynkiem przedszkola przy ul. Tytoniowej 12 znajduje się parking dla rodziców i pracowników przedszkola. Ponadto po wcześniejszym uzgodnieniu, możliwe jest wjechanie na teren przedszkola przez bramę główną.
  5. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.

 

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

Kalendarium

Czerwiec 2023
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny

Pogoda

Zegar